Bekanta dig med Finlands brokiga och dramatiska historia med hjälp av berättelserna om våra poeter, författare, presidenter osv.