”Var jag ett vilddjur eftersom man jagade mig så? Som om allt hade varit mitt fel – missväxtåren, hungersnöden, att folk dog i svält – allt lidande under 1860-talet. Jag inrättade jo till och med en nödhjälpskommitté. Jag gjorde allt som stod i min makt. Nå ja, det var bistra tider också när jag tillträde makten efter min fars dött 1855. Vi förlorade Krimkriget…”