”Denna eviga brådska, tåget lär vara något försenad. Till all lycka fick jag mötena understökas före avfärden, det är min plikt. Alla har rätt att bli hörda, det är ett livsvillkor för ett enhetligt och enigt folk. Demokrati, det är vad jag kämpar för. Det har inte varit lätt att vara president. Min hälsa är vad den är. Någon annan får sätta höet på stötar i år. Nivala min gård, som tur är, får jag i alla fall åka hem. En bonde är vad jag är, har alltid varit och skall alltid för bli. Det har varit svårt att få allt att gå ihop. Jag har gjord mitt bästa som bonde och som president …”