”År 1833 fanns det väldigt många fattiga människor i det här landet. Så många att någonting måste göras. Eftersom jag var kejsarinnan Alexandra Feodorovna så var det min uppgift. Nej, min skyldighet! Fast min make tsar Nikolaj I, naturligtvis var tveksam. Men en sådan folkhop som mötte oss när vi kom till Helsingfors för att inspektera återbyggnader av staden. Och vi kom med ångbåt!…”