”I shall now request the executive secretary to present the final act for signature. Jag, republiken Finlands president Urho Kaleva Kekkonen. Att ordna och vara ordförande för Europeiska säkerhets- och samarbetskonferens ESSK kräver nerver av stål, och de har jag. Mitt i det världs politiska tumultet trots motsättningarna mellan öst och väst satt så väl Sovjets Bresnev som USAs Ford, Jugoslaviens Tito, Frankrikes d’Estaing och Sveriges Palme i samma sal, och Väst- och Östtyskland bredvid varandra! Det var ta mig i fan en syn! Hela världens blickar var riktade mot Finland…”