”Perkele! Jag vill inte delta i hela valen. Nå, nu blev Kekkonen president. Nu är den här över för min del. Jag kan ta några glas whisky och pusta ut. Jag har gjort mitt jobb – och gjort det bra. Jag har arbetat för fosterlandets väl. En liten nation har inte råd med önskedrömma. Även i utrikespolitiken det gäller att all vishets begynnelse är att erkänna fakta…”