”Jag, Finlands nationalskald, Johan Ludwig Runeberg, föddes 1804. Dikterna, dem älskade jag redan i späd ålder. Jag utgick ur folkets enkla led och folket ville jag också skildra. Jag studerade hur det (slet) arbetande folket arbetade hårt för att förvandla skog till åker – sakta men säkert – medan magen skrek av hunger! Folket älskade mig, jag fick epitetet ’Finlands första storman’…”