”Jag har varit en rakryggad man med kurage. Men jag har i många fall varit tvungen att ge efter när det har gagnat fosterlandet. Då har det inte funnits tid att fråga efter godkännande från alla håll. Det har gällt att själv väga för och emot. Jag var själv i mina krafts dagar en sträng man när det grävdes. Jag accepterade inte lättja. Var och en är sin egen lyckas smed. Men inte är det jo nationalsocialismen. De gånger då jag har varit tvungen att ty med Tysklands hjälp när Finlands framtid stop på spel. Så har det varit oundvikligt. På vissa håll har man verkligen haft svårt att förstå detta…”