”Javisst – konstnär Gunnar Finnes vision – den är fin, riktig, hans tolkning och symbolik. Min andra staty, den i Skolskvären – Ville Vallgrens staty, den är fin med mig. Jag, Zacharias Topelius, har begåvats med två statyer. Hur det kommer sig? Jag var författare, tidningsman och universitetsman. Jag föddes 1818 och min begåvning uppmärksammades redan i barndomen. Jag blev 80 år. Det ger tid mångt och mycket för dem som är flitig – vilket jag var. Student vid 16 år, poet vid 17 redan, redaktör för Helsingfors tidningar. Dikter, sånger och följetonger det vill säga fortsättnings berättelser…”